CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
Leerlingenraad 2017-2018

De eerste leerlingenraad is inmiddels geweest. 
De leden van de leerlingenraad zijn; 

Jamie

Jace

Eline

Florien

Chahna

Jolijn

Thijmen

Julius is de voorzitter

Joris  is de secretaris

Uit alle bovenbouwgroepen zijn kinderen gekozen om met juf Elly te praten over zaken die zij belangrijk vinden.
Er zijn allerlei goede ideeën op tafel gekomen die we willen gaan bespreken dit jaar. Daarnaast is het plan om alle leerlingen middels een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de punten die besproken zijn. Ook zal in iedere klas door de leerlingen van de leerlingenraad een ideeënbus gemaakt worden.
Op deze manier willen we als school handen en voeten geven aan burgerschapsvorming en de mening van leerlingen serieus nemen.