CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
Ouderraad (OR)

Activiteitencommissie 2018/2019

Voor zowel de locatie Groeneweg als Stampioendreef is een ouderraad actief. Deze beide Ouderraden werken samen. Op onze school noemen wij de ouderraad "De Activiteitencommissie". 
 
Wat doet de Activiteitencommissie?
De activiteitencommissie voert diverse taken voor de school uit zoals:
  • Het innen van de ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje en het mede- organiseren van het schoolreisje.
  • Het organiseren van diverse activiteiten door het jaar heen zoals het Sinterklaas- en kerstfeest,
  • Het organiseren van luizencontrole(s), koffieschenken op ouderavonden, de schoolfotograaf-coördinatie, het ophalen van oud papier, enz. 

Ieder schooljaar wordt de ouders/verzorgers schriftelijk gevraagd een financiële bijdrage te leveren . Deze is bedoeld voor de kosten die de verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen. Denk hierbij aan de kosten voor het Sinterklaas- en Kerstfeest, paaslunch, sportdag etc. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt Є 30,00 per leerling. De geïnde ouderbijdrage wordt door de ouderraad beheerd. De penningmeester is Jeanne Torenvlied. 

Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019  bestaat de ouderraad uit de volgende leden: 

OR schooljaar 2018-2019 

Groeneweg 

Laura Versluis 

Mariska van Toledo 

Nelleke Stolk 

Nina Nab 

Priscilla Hasselman 

Gaby Reichman 

Liesbeth ten Brink 

Nancy Buijze 

Inge Fry 

 

 

 

Stampioendreef 

Jeroen Volmer 

Mandy Haagsman 

Fleur Snethlage 

Astrid Nielsen 

Judith Hoogbruin 

Petra van der Velde 

Irene Stavorinus 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe OR-leden.  

Komt u gerust een keer langs! 

Wij kijken er naar uit om komend schooljaar uw kind opnieuw leuke activiteiten aan te bieden! 

 Met vriendelijke groet, 

Ouderraad CBS De Acker 
NL24 RABO 0167 8545 34