CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
Ouderraad (OR)

Ouderraad 2018/2019

Voor zowel de locatie Groeneweg als Stampioendreef is een ouderraad actief. Deze beide Ouderraden werken samen.
 
Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad voert diverse taken voor de school uit zoals:
  • Het innen van de ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje en het mede- organiseren van het schoolreisje.
  • Het organiseren van diverse activiteiten door het jaar heen zoals het Sinterklaas- en kerstfeest,
  • Het organiseren van luizencontrole(s), koffieschenken op ouderavonden, de schoolfotograaf-coördinatie, het ophalen van oud papier, enz. 
Ouderbijdrage
Ieder schooljaar wordt de ouders/verzorgers schriftelijk gevraagd een bijdrage te leveren voor de kosten die de verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen. Denk hierbij aan de kosten voor het Sinterklaas- en Kerstfeest, paaslunch, sportdag etc. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt Є 30,00 per leerling. De geïnde ouderbijdrage wordt door de Ouderraad beheerd.
Het rekeningnummer van de Ouderraad is NL24 RABO 0167 8545 34
 
De ouderraad doet daarbij ook een beroep op de klassenouders om ouders uit de klassen te mobiliseren om te helpen.

Bij aanvang van het schooljaar 2015-2016  bestaat de ouderraad uit de volgende leden:  

Stampioendreef
Joyce Olijve
Jacqueline Fijan
Clementine van Munster
Nathalie Vendeloo
Astrid Loomans
Marieska Visser
Astrid Nielsen
Groeneweg
Nelleke Stolk
Caroline Schippers
Lisa van Hernen
Hetty Middelman
Marjolein Oosthoek-Blom
Angela Zellenrath