CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst

Social Schools App


Op de Acker maken wij sinds schooljaar 2018/2019 gebruik van Social Schools. Deze oudercommunicatie app gebruiken wij om u op de hoogte te houden van evenementen en nieuwsberichten bij ons op school maar ook om foto's te delen. Het is mogelijk om via de app contact op te nemen met andere ouders in de klas.. Ook absenties en korte berichten aan de leerkracht behoren tot de mogelijkheden. Op deze manier willen wij binnen een veilige online omgeving al het nieuws met u delen. 
Als een leerling 4 jaar is krijgt u via de mail de inloggegevens van onze app. U wordt dan gekoppeld aan de algemene nieuwsberichten én aan het specifieke nieuws van de groep waar uw kind in zit. Dit is natuurlijk ook mogelijk als u meerdere kinderen bij ons op school heeft. 
Elke zaterdag ontvangt u van Social Schools in uw mail een email met daarin: een voorwoord van de directie, een korte samenvatting van de afgelopen week in de groep van uw kind en de aankomende belangrijke evenementen betreffende de school en de groep van uw kind(eren). 

Mocht u nog vragen hebben bel dan gerust met onze school!