CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie 2021-2022

Voor zowel de locatie Groeneweg als Stampioendreef is een enthousiaste ouderraad actief. Deze beide ouderraden werken samen. Op onze school noemen wij de ouderraad 'De Activiteitencommissie'. 
 

Wat doet de Activiteitencommissie?

De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met het schoolteam feestelijke activiteiten voor de leerlingen, zoals:
  • het Sinterklaasfeest (incl. cadeau, snoepgoed, drinken, versiering)
  • het Kerstfeest (incl. cadeau, versiering etc.)
  • het Paasfeest (incl. cadeau, inkopen etc.)
  • Avondvierdaagse (incl. cadeau, ijsje etc.)
  • Afscheidsavond groep 8 (incl. inkopen etc.) 
Daarnaast ondersteunen wij, samen met hulpouders, o.a. bij het koffie schenken op ouderavonden, de sportdagen en het coördineren van de schoolfotograaf.
 
Ieder schooljaar wordt de ouders/verzorgers schriftelijk gevraagd een financiële bijdrage te leveren voor de kosten die deze verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen. Met deze bijdrage zorgt de activiteitencommissie voor een fijne schooltijd voor de leerlingen.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt Є 30,00 per leerling. De geïnde ouderbijdrage wordt door de ouderraad beheerd. De penningmeester is Jeanne Torenvlied. 
Bij aanvang van het schooljaar 20 bestaat de ouderraad uit de volgende leden: 

AC schooljaar 2021-2022
Groeneweg

Mariska van Toledo
Nelleke Stolk
Gaby Reichman
Nancy Buijze
Inge Fry
Laura Goosen
Nathalie Henkel 
Priscilla Sekeris
Rosina Ebert
Sophie Hofman
Irene Broersma
 
Stampioendreef

Mandy Haagsman
Fleur Snethlage
Astrid Nielsen
Petra van der Velde
Irene Stavorinus
Christel Nieuwland
Ilse Davids-Van Houwelingen
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe AC-leden. Komt u gerust een keer langs of spreek een van ons aan! 
Wij kijken er naar uit om komend schooljaar uw kind opnieuw leuke activiteiten aan te bieden. 

 Met vriendelijke groet, 
Ouderraad CBS De Acker 
NL24 RABO 0167 8545 34