CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst
Welkom op de website van CBS de Acker

De zon komt op boven de akker. Het is een nieuw begin, een hoopvol teken. De naam De Acker verwijst niet alleen naar de poldernaam Oosteindsche Acker, maar ook naar ons doel: Kinderen een hoopvolle start geven om hun plek in de wereld te vinden!CBS De Acker is een open Protestants Christelijke school, waar kinderen in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Daarbij schenken wij veel aandacht aan taal- / en leesvaardigheid. Want wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen beter scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Door kinderen veel met taal in aanraking te brengen, helpen wij hen om het beste uit zichzelf te halen.
Op onze school hebben we brede schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier. Zo zijn er Engelse lessen van groep 1 t/m 8, activiteiten met de schoolbibliotheek, 'digi-taal', schrijvers in de klas en op veel verschillende manieren lezen.

Kortom: CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst!