010 - 521 15 55 info.cbsdeacker@spectrum-spco.nl

Ziekte vermelden

Is je kind ziek? Dat is altijd vervelend. Voor de meeste duidelijkheid willen wij zorgen voor de juiste communicatie.

 1. Vermeld het in Social Schools

  Open de Social Schools App of de website van Social Schools.

 2. Neem contact op met de leerkracht

  Stel de leerkracht op de hoogte dat jouw kind (vandaag) ziek is.

 3. Houd de leerkracht op de hoogte indien langere ziekte

  Indien jouw kind langer ziek blijft, dien je de leerkracht hierover te berichten en op de hoogte te houden.

De Acker - SOCIAL SCHOOLS APP

Verlofregeling

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden dan ook alle schooltijden op school verwacht. Alleen in de volgende situaties kan de directie je toestemming verlenen voor verlof:

 • Overlijden van bloed- of aanverwanten.
 • Eerstegraads familie (ouders) maximaal 4 dagen.
 • Tweedegraads familie (broers/zussen of grootouders) maximaal 2 dagen.
 • Derdegraads familie (ooms/tantes, nichten/neven, overgrootouders) maximaal 1 dag.
 • Een huwelijk van familie (eerste, tweede en derdegraads) in Lansingerland 1 dag, daarbuiten 2 dagen.
 • Een 12 ½, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksfeest of ambtsjubileum van familie (eerste en tweedegraads) binnen en buiten Lansingerland 1 dag.
 • Wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomerschoolvakantie met vakantie kan, dan kan de directie het kind maximaal tien dagen vrij geven. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring. Dit verlof mag niet geclusterd aan een bestaande vakantie plaatsvinden.
 • Dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen uit het betreffende dorp vrijaf hebben.
 • De bevalling van de moeder/verzorgster/voogdes.
 • Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen, met uitsluiting van andere vakanties dan die in punt 3 genoemd. De directie verleent geen verlof voor wintersport, carnaval, eerder vertrekken i.v.m. files etc.

NB: Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Een dag vrij kun je schriftelijk bij de directie aanvragen via het verlofformulier.

Benieuwd naar onze protocollen?

Lees meer over onze regelingen in de documenten en protocollen.

Geïnteresseerd in onze school?

Wij komen graag met je in contact. Maak een afspraak of vraag een rondleiding aan en wij verwelkomen je op De Acker.