010 - 521 15 55 info.cbsdeacker@spectrum-spco.nl

Gedragscode & Gedragsprotocol

In deze gedragscode wordt stil gestaan bij de manier waarop alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

Regeling schorsing en verwijdering
leerlingen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen

Deze regeling beschrijft de wijze waarop onze scholen handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Ook geïnteresseerd in onze documenten?

Bekijk hier een overzicht van alle links naar de documenten.

Geïnteresseerd in onze school?

Wij komen graag met je in contact. Maak een afspraak of vraag een rondleiding aan en wij verwelkomen je op De Acker.