010 - 521 15 55 info.cbsdeacker@spectrum-spco.nl

Informatie over De Acker

Onder onze praktische zaken vind je meer relevante informatie zodra je kind al bij ons op school zit.

De Acker - Schoolboeken

Schoolgids

In onze schoolgids vind je meer over protocollen, verlof en relevante informatie.

Lees meer

School- en gymtijden

Bekijk hier het overzicht van de tijden waarop wordt lesgegeven en wanneer gym plaatsvindt.

Lees meer
De Acker - kleuter

Vakantierooster

Bekijk hier alle vakanties en actuele perioden in een overzicht.

Lees meer
De Acker - lesinhoud

Ziekte & Verlof

Het melden van ziekte en het aanvragen van verlof kan worden gedaan via Social Schools.

Lees meer
De Acker-Social schools

MR & AC

Lees hier meer over de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie.

Lees meer

BSO

Buitenschoolse Opvang. Meer over de samenwerkingen, tijden en aanmeld-opties.

Lees meer
De Acker docs

Documenten

Bekijk hier alle links naar documenten in een overzicht.

Lees meer

Geïnteresseerd in onze school?

Wij komen graag met je in contact. Maak een afspraak of vraag een rondleiding aan en wij verwelkomen je op De Acker.