010 - 521 15 55 info.cbsdeacker@spectrum-spco.nl
COBI klas

Invulling COBI op de Acker

COBI staat symbool voor onze invulling van onderwijs dat je vandaag en morgen mag verwachten. De wereld om ons heen verandert snel. Hoe zorg je dat je lessen daar op aansluiten? Wij geloven dat de speerpunten Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT daarin heel belangrijk zijn. COBI dus. De aandachtspunten zorgen voor toekomstgericht onderwijs op alle scholen van Spectrum. Met geïntegreerde methodes die je als leerling vormen, opleiden en klaar maken voor het leven na de basisschool. COBI zorgt voor ‘zin in leren’.

Zin in Leren

Met COBI creëren wij zin in leren bij kinderen in het onderwijs!

COBI-lokaal

De bovenbouwklassen komen in dit lokaal vier keer per jaar 2,5 uur alles leren over mediawijsheid, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden. De onderbouwgroepen krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht op hun eigen locatie met ‘COBI On-tour’. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen kennis verwerven door te beleven en te ontdekken. Ze zijn actief op een onderzoekende manier. Een gespecialiseerde leerkracht leert de kinderen alles over haar vakgebied, en is tegelijkertijd ook inspirator voor de leerkrachten. De leerkrachten kunnen de materialen vervolgens ook toepassen in de klas.

Het belangrijkste doel is dat de leerlingen van Spectrum naar het vervolgonderwijs gaan met een creatieve, zelfstandige en kritische kijk op de uitdagende digitale wereld. Kinderen moeten moeiteloos online hun weg kunnen vinden en wellicht ondervinden dat ze uitblinken op het gebied van digitale vaardigheden.

Creativiteit

Een school hoort een plek te zijn waar je niet alleen feiten leert, maar waar je je vormt en leert oplossend en kritisch te denken. Daarom is creativiteit ook een belangrijk speerpunt, de C van COBI.

Wij vinden het cruciaal dat leerlingen veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en zelf te creëren. Onze lessen bestaan niet alleen uit het leren van kennis, maar er is ook volop ruimte voor vaardigheden, inzicht en cultuur. Want creativiteit maakt je wereld groter.

Onderzoekend Leren

Dingen die je zelf onderzoekt en ontdekt, houd je beter vast dan dat het je wordt verteld. De O van COBI is daarom een speerpunt op onze school.
De leerling wordt een onderzoeker, een ontdekkingsreiziger, een uitvinder. Leren door te doen, door te ervaren, door te vragen en te onderzoeken.
Wij geloven dat ontdekken door onderzoekend leren een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van onze leerlingen. Pak die ruimte.

Burgerschap

De wereld waar we met z’n allen in leven verandert. Hoe we met elkaar omgaan. Hoe de verschillende culturen met elkaar samenleven. Burgerschap is daarom een belangrijk speerpunt op onze school, de B van COBI.

Als school met een christelijke traditie leren we de leerlingen vanuit die gedachte hoe om te gaan met anderen. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen, zonder te oordelen. Dit zie je terug in onze lessen, de gesprekken die we hebben met elkaar. Zo leren we tot vreedzame oplossingen te komen. Voor een toekomst vol hoop.

De Acker-Robotica

ICT

We maken bij alle schoolvakken gebruik van digitale ondersteuning. De inzet van deze ondersteuning is een onderdeel van onze visie op onderwijs. De middelen worden bewust ingezet wanneer het functioneel is. Wanneer we die meerwaarde niet zien, maken we geen gebruik van devices.

Groep 1 en 2: ze leren spelenderwijs om te gaan met programmeren met Bee-bots en gebruiken apps.

Groep 3 en 4: de tablet wordt ingezet voor methode gebonden oefensoftware.

Groep 5 t/m 8: ze beschikken over een laptop, waardoor we een aantal vakken digitaal kunnen verwerken.

Het start met rekenen en geïntegreerd onderwijs en breidt elk leerjaar verder uit. Naast het gebruik van devices als hulpmiddel krijgen de leerlingen ook digitale vaardigheden aangereikt en leren zij in de lessen van mediawijsheid hoe je veilig op het internet kan werken en hoe je veilig deel kan nemen aan sociale media.

Geïnteresseerd in onze school?

Wij komen graag met je in contact. Maak een afspraak of vraag een rondleiding aan en wij verwelkomen je op De Acker.