010 - 521 15 55 info.cbsdeacker@spectrum-spco.nl

Ieder kind is eigenaar van eigen ontwikkeling

Er is ruimte en aandacht voor ieder kind en we creëren een veilig schoolklimaat. Het is ons doel om kinderen steeds meer eigenaar te laten worden van hun eigen ontwikkeling. Wij maken gebruik van Kanjertraining en zetten in op burgerschapsvorming. Daarnaast zijn er vieringen, kindgesprekken en is er een leerlingenraad.

Op De Acker gaan wij voor een brede ontwikkeling

Wij werken met verschillende niveaus, onderzoekend leren, coöperatieve werkvormen en ontwikkelingsgericht onderwijs in de groepen 1/2. Ook zetten we door de gehele school in op de brede ontwikkeling van de kinderen door koken, techniek- , natuur- en creatief onderwijs. Wij geven effectief, uitdagend en inspirerend ICT-onderwijs.

Er is veel aandacht voor (digi-)taal en lezen. Vandaar ons motto ‘CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst’.

Een school voor ieder kind

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders of verzorgers, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. Wij willen burgerschap op een 21ste eeuw manier vormgeven. Daarin is plaats voor verschillen in opvattingen en verschillen in geloof. Wij willen, door expliciete aandacht voor burgerschap, het contact met en het begrip voor de medemens versterken. Kinderen zullen bijvoorbeeld leren hoe je door samen te werken kunt werken aan vredige oplossingen.

Onderwijs van nu

Wij zorgen ervoor dat de kinderen zijn uitgerust met voldoende kennis en vaardigheden gericht op de toekomst. We doen dit door goed, boeiend en betekenisvol onderwijs te geven.

De Acker-Robotica

Betekeninsvol onderwijs

Op onze school komt jouw kind in aanraking met de Bijbel als bron van het christelijk geloof. Kinderen nemen kennis van normen en waarden. We vieren met elkaar de christelijke feesten, zingen Bijbelse liedjes uit moderne liedbundels en we leren de kinderen hoe de verhalen uit de Bijbel van toepassing zijn op hun dagelijkse leven.

Bruisende school

CBS de Acker is een bruisende school, waar door het jaar heen allerlei culturele en sportieve activiteiten plaatsvinden. Vanuit
onze christelijke identiteit staan we uitgebreid stil bij de verschillende christelijke vieringen. Ook organiseren we een leuke sportdag, doen we mee aan sporttoernooien, Koningsdag en houden we themaochtenden. Als school vinden wij het belangrijk om behalve een plek voor leerprestaties ook een veilige ‘oefenplaats’ te zijn, waar kinderen met elkaar leren samenleven en plezier hebben. Op onze school vinden we het belangrijk om kinderen kennis te laten maken met cultuur in allerlei vormen, zoals dans, theater en muziek. De kinderen bezoeken verschillende voorstellingen. Daarnaast gaan de kinderen natuurlijk ook zelf aan de slag tijdens de vakken handvaardigheid, tekenen en muziek. Hierbij werken we met methodes die kinderen laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende manieren om zichzelf uit te drukken.

Benieuwd naar onze protocollen?

Lees meer over onze regelingen in de documenten en protocollen.

Geïnteresseerd in onze school?

Wij komen graag met je in contact. Maak een afspraak of vraag een rondleiding aan en wij verwelkomen je op De Acker.